Ελληνικές Ανακοινώσεις

Ελληνικές Ανακοινώσεις

ΈτοςΑνακοίνωση
2014Η κλινική σημασία της ποσοτικοποίησης του δεκαπεπτιδίου προθυμοσίνη α(100-09) στο αίμα ασθενών με βακτηριακές λοιμώξεις,Π. Σαμαρά, Σ. Νίκου, Ε. Κλάγκου, Ι. Βουτσάς, Ε. Τσιτσάμη, Μ. Κατσιάρη, Α. Κουνουγέρη, H. Kalbacher, W. Voelter, Ν. Μαγκίνα, Α. Γερμενής, Ο. Τσιτσιλώνη, (40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2014), Ελεύθερη ανακοίνωση
20147ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., Ιωάννινα. Συμμετοχή με πόστερ «Μελέτη βαρύτητας και θνητότητας ασθενών σε συνεχή αιμοδιαδιήθηση στη ΜΕΘ».
2013Καταγραφή νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram (-) βακτήρια, Κωστάκη Δήμητρα, Δημοπούλου Χαρά, Ρούσσου Ζωή, Πάλλα Ελευθερία, Κατσιάρη Μαρία, Ξεσφίγγη Σοφία, Μασγάλα Αικατερίνη, Κομιτόπουλος Νικόλαος, Μαγκίνα Νίνα, Βοζίκης Αθανάσιος, Πλατσούκα Ευαγγελία, (6ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 2013), Τόμος περιλήψεων: ΑΑ 7Γ, σελ 170
2013Το δεκαπεπτίδιο προθυμοσίνη α(100-109) ως δείκτης φλεγμονής: ανάπτυξη ειδικής ανοσοδοκιμασίας και αρχική αξιολόγησή της σε δείγματα ορού, Π. Σαμαρά, Κ. Ιωάννου, H. Kalbacher, W. Voelter, Β. Μυριαγκού, Ε. Τσιτσάμη, Α. Κουνουγέρη, Μ. Κατσιάρη, Ν. Μαγκίνα, Α. Γερμενής, Ο. Τσιτσιλώνη,(9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 2013), Ανοσία, Τόμος 9, Τεύχος Ι, Π32, σελ 80-81
2012Αυγούστου Κ, Φούντας Σ Παπάζογλου Α, Πιπέρος Θ, Νίκα Ι, Κωλέττη Κ, Κακαβούλης Τ, Μαθάς Χ. ΄΄Νεκρωτικές Φλεγμονές Περινέου΄΄. 280 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. Αθήνα, Νοέμβριος 2012
2012Σύγκριση παραγόντων κινδύνου και έκβασης μικροβιαιμιών από Gram αρνητικά μικρόβια στη ΜΕΘ, Κατσιάρη Μαρία, Ξυδάκη Αικατερίνη, Στρούβαλης Ιωάννης, Τσαμούκας Εμμανουήλ, Γκούβερη Ευανθία, Καραπάτη Ιωάννα, Ρούσσου Ζωή, Πλατσούκα Ευαγγελία, Μαγκίνα Ασημίνα, (14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2012), Τόμος περιλήψεων: σελ 112-113
2012Καταγραφή νοσοκομειακών λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram (-) βακτήρια σε ασθενείς ΜΕΘ,Κωστάκη Δήμητρα, Δημοπούλου Χαρά, Ξυδάκη Αικατερίνη, Κατσιάρη Μαρία, Πάλλα Ελευθερία, Μασγάλα Αικατερίνη, Ρούσσου Ζωή, Πλατσούκα Ευαγγελία, Μαγκίνα Νίνα, (14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2012),Τόμος περιλήψεων: σελ 105
20116η Νοσηλευτική Ημερίδα του Κων/λειου Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Συμμετοχή με εισήγηση «Υπολογισμός κόστους λειτουργίας κλινικού τμήματος».
2010Συνδετικά συστήματα έγχυσης φαρμάκων χωρίς χρήση βελόνας: η επίδρασή τους στις λοιμώξεις αιματικής οδού σχετιζόμενες με κεντρικούς καθετήρες, Κατσιάρη Μ, Σακκαλής Α, Παπαδάκης Ε, Βουλγαρίδης Α, Ξυδάκη Α, Μάινας Ε, Λάσκου Μ, Κουνουγέρη Α, Μαγκίνα Ν., (13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2010), Τόμος περιλήψεων: Π50, σελ 69-70
2009Πολυανθεκτικά στελέχη Klebsiella pneumonia στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Κατσιάρη Μ, Νικολάου Χ, Ρούσσου Ζ, Λυκούση Σ, Σακκαλής Α, Παπαδάκης Ε, Μάινας Ε, Μαγκίνα Ν., (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2009), Τόμος περιλήψεων: Π17, σελ 29
2009Λοιμώξεις αιματικής οδού σχετιζόμενες με κεντρικούς καθετήρες: επίπτωση, αιτιολογία και έκβαση, Κατσιάρη Μ, Σακκαλής Α, Παπαδάκης Ε, Αποστολάκου Ε, Μάινας Ε, Νικολάου Χ, Μαγκίνα Ν., (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2009), Τόμος περιλήψεων: Π18, σελ 30
2009Recruitment maneuvers σε ασθενείς με πρώιμο ARDS: Αποτελεσματικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες, Κατσιάρη Μ, Κουτσούκου Α, Μαγκίνα Ν, Ρούσσος Χ, Milic-Emili J, Κουλούρης Ν Γ., (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2009), Τόμος περιλήψεων: Π31, σελ 43
2009Ο ρόλος του αναπνεόμενου όγκου στην αποτελεσματικότητα ενός χειρισμού έκπτυξης πνεύμονα σε ασθενείς με πρώιμο ARDS, Κατσιάρη Μ, Κουλούρης Ν Γ, Μαγκίνα Ν, Ρούσσος Χ, Milic-Emili J, Κουτσούκου Α., (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2009), Τόμος περιλήψεων: Π32, σελ 44
2007Οίδημα Λάρυγγα, Κατσιάρη Μ., Μάϊνας Ε., Πετρονικολός Κ., Μαθάς Χ. , (23ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας, 3-4/3/2007)
2007Η χρήση του Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,Κατσιάρη Μ, Νικολάου Χ, Τσιμπούκας Φ, Μάινας Ευστρ, Μαθάς Χ, Λάσκου Μ, Μαγκίνα Α. , (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2007), Τόμος περιλήψεων: Π147, σελ 148-149
2007Χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: 1998-2006, Κατσιάρη Μ, Λάσκου Μ, Μάινας Ευστρ, Τσιμπούκας Φ, Καραμπελά Ειρ, Κοτσαϊμάνη Αικ, Μαγκίνα Α. , (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2007), Τόμος περιλήψεων: Π148, σελ 149-150
2007Διαχρονική εξέλιξη της χρήσης αντιβιοτικών σε μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Κατσιάρη Μ, Μάινας Ευστ, Τσιμπούκας Φ, Κουνουγέρη Αικ, Καραμπελά Ειρ, Κοτσαϊμάνη Αικ, Οικονόμου Μ, Μαγκίνα Α. (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2007), Τόμος περιλήψεων: Π164, σελ 161
2007Η τύχη των διασωληνωθέντων ασθενών εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Μάινας Ευστ, Κουνουγέρη Αικ, Κατσιάρη Μ, Τσιμπούκας Φ, Λάσκου Μ, Μαγκίνα Α. (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2007), Τόμος περιλήψεων: Π146, σελ 148
2007Επίπτωση των βακτηριαιμιών από Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς στη νοσηρότητα και την επιβίωση των ασθενών της ΜΕΘ, Μ. Λάσκου, Χ. Νικολάου, Ζ. Ρούσσου, Μ. Κατσιάρη, Φ. Τσιμπούκας, Ν. Μαγκίνα , (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, 2007), Τόμος περιλήψεων: Π169, σελ 164-165
2006Λυκούση Σ, Μαθάς Χ, Παρασκευοπούλου Π, Κατελανής Σ, Κονταδάκη Ε, Μαγκίνα Α, Κατελανή Μ. ‘’ Αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης HIT από συνδυασμό εφαρμογής φλεβικών ή αρτηριακών καθετήρων με παράλληλη χορήγηση ΧΜΒΗ ή φίλτρων αιμοδιήθησης σε ασθενείς της Μ.Ε.Θ.’’ 320 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2006
2005Αρβανίτη Κ, Λαθύρης Δ, Καλλίτση Γ, Μουλούδη Ε, Μαθάς Χ, Γερογιάννη Ν, Μαγκίνα Ν, Συννεφάκη Ε, Κλούβα Φ, Γιαμαρέλου Α, Γεωργόπουλος Δ, Νάκος Γ, Ματάμης Δ. ΄΄Αρχικά αποτελέσματα απο την πρώτη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη λοιμώξεων απο κεντρικό φλεβικό καθετήρα (Λ-ΚΦΚ) στις Ελληνικές ΜΕΘ: Καμία επίπτωση του τύπου του καθετήρα στα ποσοστά Λ-ΚΦΚ΄΄. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, Οκτώβριος 2005
2005Λάσκου Μ, Νικολάου Χ, Διαμαντέα Φ, Βλάχου Α, Μαθάς Χ, Μαγκίνα Ν. ΄΄Ιατρογενείς επιπλοκές σε ασθενείς της ΜΕΘ΄΄. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, Οκτώβριος 2005
2005Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρίας Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα. Συμμετοχή με εισήγηση, «Συσχέτιση κόστους και ποιότητας σε μια ΜΕΘ, η περίπτωση της ΜΕΘ του Αγία Όλγα»
2004Πούλιος Ε, Κυριάκος Ε, Γιαννούσης Δ, Αυγούστου Κ, Μαθάς Χ, Νικολάου Χ, Σιάφας Ι, Νίκζας Δ. ΄΄Ασυνήθεις περιπτώσεις οισοφαγεκτομής΄΄. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2004
2003Μαρκαντωνάκη Δ., Νικολάου Χ., Παπαδοπούλου Π, Τζώρτζη Χ, Μαθάς Χ., Μαγκίνα Ν. Ποιότητα ζωής των ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ και η επίδραση της στη θνητότητα. Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 2003.
2003State of the Art “Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” του ΕΣΝΕ, Αθήνα. Συμμετοχή με εισήγηση «Ποιο είναι το κόστος μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας; Σύγκριση μεταξύ 2001 και 2002».
200330ο Ετήσιο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Εθνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη. Συμμετοχή με εισήγηση, «Μεταγγίσεις αίματος στη ΜΕΘ: μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωσή τους;».
2003Διαγνωστική ποιότητα της δερμοαντίδρασης φυματίνης σε ασθενείς με ακτινογραφία θώρακος ενδεικτική παλαιάς ανενεργού φυματίωσης.Ν. Πετρόγλου, Μ. Κατσιάρη, Σ. Ανευλαβής, Ε. Τριάντου, Π. Αθανασίου, Α. Τζαβάρας, Η. Κουλεντιανός, Ε. Ανευλαβής, ( 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος),Πνεύμων, 2003, συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 24
2002Διαγνωστική ποιότητα της κατά gram χρώσης των πτυέλων στη διάγνωση της βακτηριδιακής πνευμονίας, Μ. Κατσιάρη, Ν. Πετρόγλου, Γ. Καλπάκου, Η. Καραμέρης, Ν. Μπουντουβής, Θ. Τζαβάρας, Α. Φόρτης, Μ. Παπαδάκη, Σ. Κίτσου, Ε. Ανευλαβής, (28ο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο, 2002), Τόμος περιλήψεων: Π237, σελ 62
2001Mathas C., Rombola A., Laskou M.m Alamanos J., Tsantilas N., Maguina N. Transport of critically ill patients to the ICU: problems and pitfalls. 5th State-of-the-art Interdisciplinary Review Course, Athens, 2001 (Poster)
2001Laskou M, Mathas Chr., Robola A, Nikolaou Ch, Zidianakis V, Maguina N. The value of x-ray after placement of a central venous catheter in critically ill patients 5th state-of-the Art Review Course, Athens, 2001
2001Ουδός θεραπευτικής απόφασης για την επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας σε βακτηριδιακή πνευμονία επί απουσίας μικροβιολογικής διάγνωσης, Στ. Ανευλαβής, Νίκη Πετρόγλου, Ελ. Ανευλαβής, Μαρία Κατσιάρη, Βαλεντίνα Πετκόβα, Γεωργία Καλπάκου, Αθ. Τζαβάρας, Αθ. Φόρτης, ( 11ο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο νοσημάτων θώρακος), Ελληνική Ιατρική, 2001, τόμος 67, συμπληρωματικό τεύχος 4, σελ 101
20019ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας/ 7ο Σεμινάριο Νοσηλευτών, Πανεπ/κή Αναισθ/κή Κλινική του Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη. Συμμετοχή με εισήγηση, «Κατ’οίκον νοσηλεία, επείγοντα προβλήματα στο σπίτι-αντιμετώπιση».
2000Κόλιας Σ, Καρατζάς Σ, Νικολάου Χ, Μαθάς Χ, Αλαμάνος Ι, Λάσκου Μ, Μαγκίνα Ν. ‘’Διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές διαφόρων επεμβατικών πράξεων στη Μ.Ε.Θ’’. 260 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μάιος 2000
2000Κόλιας Σ, Καρατζάς Σ, Νικολάου Χ, Μαθάς Χ, Λάσκου Μ, Μαγκίνα Ν. ‘’Διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις και παράγοντες κινδύνου στους βαρέως πάσχοντες’’. 30 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων. Αθήνα, Ιούνιος 2000
2000Κόλιας Σ, Νικολάου Χ, Καρατζάς Σ, Μαθάς Χ, Φόρτης Α, Μαγκίνα Ν. ‘’Περιτοναικές πλύσεις σε σηπτικούς ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια’’. 220 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, Νοέμβριος 2000
2000Fortis A., Kolias S., Zidianakis V., Laskou M., Mathas C., Alamanos G., Maguina N. therapeutic interventiom scoring system-28 as a tool of preventing post ICU mortality. 4th State-of-the Art Intedisciplinary Review Course. Athens, 2000 (Poster)
2000Κόλιας Σ., Καρατζάς Σ., Νικολάου Χ., Ρόμπολα Α., Φόρτης Α., Μαγκίνα Ν. Βαρότραυμα και σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος (ενδιαφέρουσα περίπτωση). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιας και Αγγείων, Αθήνα, 2000
2000Κόλιας Σ., Νικολάου Χ., Καρατζάς Σ., Μαθάς Χ., Φόρτης Α., Μαγκίνα Ν. Περιτοναικές πλύσεις σε σηπτικούς ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 2000
2000Κόλιας Σ., Νικολάου Χ., Καρατζάς Σ., Φόρτης Α., Μαγκίνα Ν. Συμπιεστική περικαρδίτιδα μετά από κάκωση θώρακος. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 2000
2000Θετική διαγνωστική αξία κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων για τη διάγνωση της ουρολοίμωξης,Πετρόγλου Νίκη, Κατσιάρη Μαρία, Καλπάκου Γεωργία, Κορακίδου Αικατερίνη, Χριστοφέλη Αναστασία, Αντωνάτος Δ., Τζαβάρας Θ., Κοκκινόπουλος Ιπ., Ανευλαβής Ελευθέριος (18ο ιατρικό συνέδριο ενόπλων δυνάμεων, 2000),Τόμος περιλήψεων: Π177, σελ 142
1999Κόλιας Σ, Καρατζάς Σ, Νικολάου Χ, Μαθάς Χ, Ζηδιανάκης Β, Μαγκίνα Ν. ‘’Κλασσική και σύγχρονη τεχνική τραχειοστομιών στη Μ.Ε.Θ’’. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, Οκτώβριος 1999
1999Αλαμάνος Ι., Φόρτης Α., Μαρκαντωνάκη Δ., Νικολάου Χ., Μαγκίνα Ν. Ενδιαφέρουσα περίπτωση βαρειάς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από listeria monocytogenes χρήζουσας νοσηλείας σε ΜΕΘ. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999
1999Τουμπακάρης Χρ., Μαικαντή Β., Σάμπρα Δ., Νικομανη Α., Κυτρουλάκη Α., Καρατζάς Στ., Αλαμάνος Ι., Κουταλίδα Ε., Μαγκίνα Ν.: Νοσηλευτικές παρεμβάσεις μετά τη λήψη δείγματος αίματος για προσδιορισμό αερίων και ηλεκτρολυτών. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999.
1999Στουφής Ν., Κάρμαν N., Αποστολάκης Θ., Τουμπακάρης Χρ., Κουταλίδα Ε., Αλαμάνος Ι., Κόλιας Σπ., Καρατζάς Στ., Μαγκίνα Ν.: Επαγγελματική εξάντληση των νοσηλευτών σε ελληνικές ΜΕΘ. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999.
1999Νικολάου Ν., Αλαμάνος Ι., Ζηδιανάκης Β., Καρατζάς Στ., Ρόμπολα Α., Μαρκαντωνάκη Δ., Μαγκίνα Ν.: Προγνωστική αξία κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων εισόδου ασθενών με παγκρεατίτιδα στη ΜΕΘ. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα 1999.
1999Καρατζάς Στ., Κόλιας Σπ., Αλαμάνος Ι., Νικολάου Χ., Μαγκίνα Ν.: Συχνότητα λοιμώξεων σε καθετήρες κεντρικής φλέβας σε σηπτικούς ασθενείς ΜΕΘ και σύγκριση ημιποσοτικής και ποσοτικής καλλιέργειας άκρου καθετήρα. Πρόδρομη ανακοίνωση. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999
1999Αλαμάνος Ι., Καρατζάς Στ., Ζηδιανάκης Β., Φόρτης Αθ., Αβραμοπούλου Λ., Νικομάνη Α., Μαγκίνα Ν.: Είδος και ανθεκτικότητα παθογόνων μικροοργανισμών κατά την τελευταία διετία σε ΜΕΘ ελληνικού γενικού νοσοκομείου. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπειίς, Αθήνα, 1999.
1999Κόλιας Σπ., Καρατζάς Στ., Μαθάς Χρ., Νικολάου Χ., Μαγκίνα Ν,: Επεμβατική διάγνωση της πνευμονίας. 60 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Πάτρα 1999.
1999Ρούσου Ζ., Μελάς Ι., Παπαδάκη Μ., Μαθάς Χρ., Κόλιας Σπ., Χρονοπούλου Π., Νάνος Φ., Κυριακόπουλος Θ., Κίτσου Σπ., Μαγκίνα Ν.: Η ποσοτική καλλιέργεια της προστατευμένης λήψης βρογχικών εκκρίσεων στην ανάδειξη της χλωρίδας της ΜΕΘ. 50 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής στο χώρο του Νοσοκομείου, Αθήνα, 1999.
1999Καρατζάς Στ., Κόλιας Σπ., Αλαμάνος Ι., Νικολάου Χ., Ζηδιανάκης Β., Μελάς Ι., Μαγκίνα Ν.: Συγκριτική μελέτη καλλιέργειας ενδοφλεβίων καθετήρων κατά Clairie και Maki σε σηπτικούς ασθενείς. 60 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Πάτρα 1999.
1999Φόρτης αθ., Κάρμαν Ν., Αλαμάνος Ι., Καρατζάς Στ., Κόλιας Σπ., Νικολάου Ν., Μαγκίνα Ν.: Απώλεια πόρων και ημερών / κλινών λόγω μη λειτουργίας Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. 100 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 1999.
1999Αβραμοπούλου Λ., Φύτρου Ε., Κουτρουλάκη Ε., Τσιγκουρλιά Α., Παπαδοπούλου Α., Ζηδιανάκης Β., Κουταλίδα Ε., Μαγκίνα Ν.: Εκτίμηση κατακλίσεων στη ΜΕΘ με το Waterlow score. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999.
19997ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα. Συμμετοχή με εισήγηση «Επαγγελματική εξάντληση των Νοσηλευτών σε Ελληνικές ΜΕΘ».
1998Κόλιας Σ, Μαθάς Χ, Παπαδόπουλος Κ, Νικολάου Χ, Νικολάου Ν, Μαγκίνα Ν. ‘’Η αξία της προστατευμένης μέσω βρογχοσκοπίου βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης στη διάγνωση των πνευμονικών λοιμώξεων των βαρέως πασχόντων’’. 210 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, Νοέμβριος 1998
1998Κόλιας Σπ., Νικολάου Χ., Αλαμάνος Ι., Ζηδιανάκης Β., Πατσιάς Ι., Μαγκίνα Ν.: Οξεία κοιλία και μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο. ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 1998.
1998Κόλιας Σ., Μαθάς Χρ., Παπαδόπουλος Χ., Νικολάου Ν., Μαγκίνα Ν.: Η αξία της προστατευμένης μέσω βρογχοσκοπίου βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης στη διάγνωση των πνευμονικών λοιμώξεων των βαρέως πασχόντων. ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1998.
1998Νανάς Σ., Κυπριανού Θ., Angle M., Πρεκατέ Α., Νικολάου Χ., Κασιώτης Χ., Νάκος Γ., Μαγκίνα Ν., Γεωργόπουλος Δ., Ρούσσος Χ. Κλινική κλίμακα εκτιμήσεως του βάθους της καταστολής σε ασθενείς της ΜΕΘ, 240 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
1998Κόλιας Σπ., Καρατζάς Στ., Ζηδιανάκης Β., Καραγιάννης Ν., Μαγκίνα Ν.: Διαδερμικές ενδοσκοπικές γαστροστομίες. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1998
1998Κόλιας Σπ., Μαθάς Χρ., Παπαδόπουλος Κ., Νικολάου Χ., Νικολάου Ν., Μαγκίνα Ν.: Η αξία της προστατευμένης μέσω βρογχοσκοπίου βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης στην διάγνωση των πνευμονικών λοιμώξεων των βαρέως πασχόντων, 210 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 1998.
1998Κόλιας Σπ., Καρατζάς Στ., Νικολάου Χ., Μαθάς Χρ., Ζηδιανάκης Β., Μαγκίνα Ν,: Κλασσική και σύγχρονη τεχνική τραχειοστομιών στη ΜΕΘ. 70 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1999.
1997Νικολάου Χ, Αλαμάνος Ι, Σκουλαρίκης Ι, Ζηδιανάκης Β, Λάσκας Σ, Δημοπούλου Π, Αποστολάκης Θ, Μαθάς Χ, Καρατζάς Σ, Μαγκίνα Ν. ‘’Πνευμονική θρομβόλυση με χορήγηση r-tPA σε ασθενή με πολυεμβολική νόσο ασαφούς αιτιολογίας’’. 60 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, 1997
1997Ζηδιανάκης Β, Νικολάου Χ, Αλαμάνος Ι, Μαθάς Χ, Καρατζάς Σ, Μαικαντή Β, Κουταλίδα Ε, Μαγκίνα Ν. ‘’Η επίδραση της τυφλής – περιορισμένης ποσότητας βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης (mini – BAL) στη τροποποίηση της αντιβίωσης σε ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 60 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, 1997
1997Νικολάου Χ, Αλαμάνος Ι., Σκουλαρίκης Ι, Ζηδιανάκης Β, Λάσκας Σ, Δημοπούλου Π, Αποστολάκης Θ, Μαθάς Χρ, Καρατζάς Στ., Μαγκίνα Ν. Πνευμονική θρομβόλυση με χορήγηση r-tPA σε ασθενή με πολυεμβολική νόσο ασαφούς αιτιολογίας 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο εντατικής θεραπείας, Αθήνα, 1997
1997Ζηδιανάκης Β, Νικολάου Χ, Αλαμάνος Ι, Μαθάς Χρ, Καρατζάς Στ, Μαικαντή Β, Κουταλίδα Ε, Μαγκίνα Ν. Τυφλή, περιορισμένης ποσότητας βρογχοκυψελιδική έκπλυση (mini-BAL) και τροποποίηση της αντιβίωσης σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1997
1997Μαγκίνα Ν.,, Αλαμάνος Ι., Νικολάου Χ, Παρασκευά Α Ο χρήστης ηρωίνης στη ΜΕΘ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 1997
1997Μιχαλά Σ., Παλιοκώστα Ε., Τσιάκου Μ., Μαγκίνα Ν., Πετρίδου Ε. Αναγνώριση χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 1997
1997Λάσκας Σ, Ζηδιανάκης Β., Νικολάου Χ, Αλαμάνος Ι., Μαθάς Χ, Κόντος Ν., Μανδηλαρά Μ, Παπαδοπούλου Β., Μαγκίνα Ν. Θνητότητα ηλικιωμένων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1997
1994Μπούτσουκα Ε., Ευαγγελοπούλου Β., Σπηλιοπούλου Ι., Κίτσου Β., Μαγκίνα Α.: Επιδημιολογική Μελέτη της φορείας Στελεχών Χρυσίζοντος Σταφυλοκκόκου στη ΜΕΘ Κρατικού Νοσοκομείου, 200 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1994, Ανακοίνωση και περίληψη.