Κλινικές Μελέτες

Κλινικές Μελέτες

A/AΠεριγραφή
13Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταγραφής βακτηριαιμιών που σχετίζονται με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, στο πλαίσιο του προγράμματος Health in action με τη συνεργασία του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων, Collaborative Center for Clinical Epidemiology and Outcome Research (CLEO) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Διάρκεια προγράμματος 1 έτος, με έναρξη 1/1/2014.
12Συμμετοχή στο πρωτόκολλο προθυμοσίνης σε συνεργασία με τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: ‘Ανάπτυξη ανοσοδοκιμασίας για την μέτρηση ενός νέου δείκτη βακτηριακής μόλυνσης, του δεκαπεπτιδίου ΠΡΟΤα(100-109), στον ορό του αίματος’.
11Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταγραφής επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε 5-8/6/2012 στο Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Ν.Ιωνίας, στα πλαίσια εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου, πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: ‘Point prevalence survey of healthcare- associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals’.
10‘Η αποτελεσματικότητα και οι επιλοιμώξεις κατά τη θεραπεία με τιγεκυκλίνη’ , Προοπτική μελέτη παρατήρησης. Διάρκεια 1/6/2012- 31/5/2014.
9‘Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της φωσφομυκίνης στη θεραπεία ασθενών με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ’ (πολυκεντρική μελέτη) (συντονισμός κ.Ποντίκης και κ.Γιαμαρέλου) Διάρκεια 2011-6/2012
8‘Πρωτόκολλο αξιολόγησης της υποβοηθητικής χρήσης του άμεσου τεστ ευαισθησίας των βρογχικών εκκρίσεων σε ασθενείς με πνευμονία συνδεόμενη με τον αναπνευστήρα’ (πολυκεντρική μελέτη) (συντονισμός κ.Κοντοπίδου και κ.Γιαμαρέλου)
7‘Πρωτόκολλο καταγραφής κλινικών στελεχών Klebsiella pneumoniae ανά ασθενή στη ΜΕΘ’ (σε συνεργασία με Μικροβιολογικό Τμήμα Κωνσταντοπούλειου ΓΝ Ν.Ιωνίας και κ.Βατόπουλο- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) Διάρκεια: 1/4/2010-31/3/2012
6Καταγραφή των πνευμονιών που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα (VAP) στους νοσηλευόμενους της μονάδας μας
5Καταγραφή των λοιμώξεων της αιματικής οδού που σχετίζονται με την παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων (CRBSI)
4Εφαρμογή του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στη ΜΕΘ
3Μελέτη των χαρακτηριστικών νοσηλείας των ηλικιωμένων βαρέως πασχόντων ασθενών στη ΜΕΘ
2Συμμετοχή στην Ελληνική πολυκεντρική μελέτη υπό τον τίτλο ‘’NEMESI’’ (Neuromuscular electrical stimulation in the prevention of ICU-aquired weakness) υπό την εποπτεία του καθηγητή Σ. Νανά. Υπό εκπόνηση
1Ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη με τίτλο: ΄΄ETHICUS II’’ υπό την εποπτεία του καθηγητή Charles Sprung. Υπό εκπόνηση