Ποιότητα με απλές κουβέντες

Τί είναι ποιότητα;

Όλοι έχουν στο μυαλό τους κάποια άποψη για το τι είναι ‘ποιότητα’. Δύσκολά όμως θα βρεθούν απόψεις που να συμπίπτουν. Κι αυτό γιατί στις απόψεις, και μάλιστα για την ποιότητα, υπάρχει πολύς υποκειμενισμός. Ακριβώς γι αυτό, σχετικά πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ολόκληρη επιστήμη για το τι είναι ποιότητα, γιατί και πώς την επιδιώκουμε, πως τη μετράμε και πως τη βελτιώνουμε. Πάντως αντί για κάποιο στεγνό ορισμό θα δώσουμε εδώ τις βασικές συνιστώσες της όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς αλλά και πολλοί συνάδελφοί μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας ανά τον κόσμο.

Πού λοιπόν στοχεύει η ποιότητα;

  • Ασφάλεια: πρέπει να περιορίζεται ο κίνδυνος παρενεργειών κατά την προσπάθειά μας να θεραπεύσουμε τον άρρωστο.
  • Προσήλωση στον άρρωστο: πρέπει να σεβόμαστε την κατάσταση και τις ανάγκες και τις ανάγκες του καθενός. Κάθε άρρωστος το αξίζει και όλοι είναι ίσοι στο κρεβάτι του πόνου.
  • Αποτελεσματικότητα: πρέπει να εφαρμόζουμε τις καλύτερες γνώσεις και μεθόδους που διαθέτουμε και να μειώνουμε άχρηστες ή και επιβλαβείς ενέργειες ή σπατάλη πόρων.
  • Έγκαιρη παρέμβαση: μείωση των καθυστερήσεων στις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Οι καθυστερήσεις αποτελούν ταλαιπωρία ή και κίνδυνο για τον άρρωστο.

Τί σημαίνει βελτίωση της ποιότητας;

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια βελτίωση προς το καλύτερο. Η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι αντιληπτή και αποδεδειγμένη στα μάτια του ασθενούς, του επισκέπτη, του προσωπικού αλλά και των εξωτερικών επιθεωρητών. Πρέπει ακόμα να είναι σταθερή και χωρίς πισωγυρίσματα.

Γιατί επιδιώκουμε τη βελτίωση της ποιότητας;

Συχνά η επιδίωξη της βελτίωσης της ποιότητας έχει παρερμηνευθεί σαν ‘εκβιομηχάνιση’ της υγείας ή σαν κρυμμένη επιδίωξη μείωσης του κόστους. Κι όμως, ο βασικός στόχος μας στην επιδίωξη της βελτίωσης της ποιότητας είναι να αυξήσουμε την επιβίωση των ασθενών μας, να βελτιώσουμε την μετέπειτα ζωή τους, να μειώσουμε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να λάβουμε υπόψη μας την ειδική θέση που βρίσκονται οι συγγενείς, να περιορίσουμε την άσκοπη σπατάλη δυνάμεων και πόρων, να αποδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι , τα μηχανήματα και τα κονδύλια που διατίθενται αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Αν για όλα αυτά αξιοποιούμε εμπειρίες από άλλους τομείς της κοινωνίας ή αν προκύψει και οικονομικό όφελος, δεν είναι κάτι που θα μας αποτρέψει από τους στόχους μας όπως τουςπεριγράψαμε!

Πώς επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας;

Όπως σε όλους τους τομείς της εφαρμοσμένης επιστήμης, έχει και εδώ αναπτυχθεί πλούσιο οπλοστάσιο με θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία, που καλύπτουν θέματα όπως οι προτεραιότητες στους στόχους, η οργάνωση της εργασίας, η μεθοδολογία ποσοτικοποίησης παραμέτρων, το περιβάλλον εργασίας, οι σχέσεις με τον ασθενή και τους οικείους του κλπ. Εμείς χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ποιότητας (Total Quality Management – TQM).

Πώς πιστοποιείται η βελτίωση της ποιότητας;

Η πιστοποίηση (δηλαδή η τεκμηρίωση) ακολουθεί μια σειρά βήματα και βασικές αρχές:

  • Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων (είναι οι λεγόμενοι ‘δείκτες’) και καθορισμός ενός επιπέδου αναφοράς που είναι το ελάχιστο (ή το μέγιστο) αποδεκτό.
  • Κατανόηση και καταγραφή όλων των διαδικασιών με αναλυτικά βήματα.
  • Επανέλεγχος της ορθότητας και σκοπιμότητας των διαδικασιών και ενδεχομένως διόρθωσή τους.
  • Συμμετοχή όλου του προσωπικού (αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου όπως και των ασθενών και των οικείων τους) στη βελτίωση των διαδικασιών.
  • Ετήσια ανασκόπηση όλων των στοιχείων και αναζήτηση των αιτιών για σημαντικές μεταβολές ή άλλα ευρήματα και ανάλογα μέτρα.
  • Έλεγχος από εξωτερικούς επιθεωρητές της λειτουργίας, των στοιχείων και των δεδομένων.

Γιατί πιστοποιείται η βελτίωση της ποιότητας;

Όπως ήδη έχουμε πει, επιδιώκουμε τη βελτίωση της ποιότητας και εξηγήσαμε τους λόγους. Γιατί όμως χρειαζόμαστε και την επίσημη (εξωτερική) πιστοποίηση; Διότι πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται από ανεξάρτητους φορείς και αυτό προσδίδει επισημότητα, εγκυρότητα και διαφάνεια. Ας σημειωθεί ότι είναι πλέον τόσο διαδεδομένη διεθνώς αυτή η διαδικασία ώστε σύντομα θα είναι αδύνατο(και ίσως και παράνομο) να σταθείς στο χώρο σου χωρίς τέτοια πιστοποίηση, Όμως υπάρχει και το πολύ πρακτικό και ουσιαστικό: ότι τόσο ο διοικητικός ιστός όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε μπορεί να δει – και να συγκρίνει – τις επιδόσεις, τις επιτυχίες και τα προβλήματά μας.

Η δική μας πιστοποίηση

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν. Νέας Ιωνίας πήρε πιστοποίηση ποιότητας για πρώτη φορά το 2008 από τη διεθνή εταιρεία TUV Hellas. Ήταν μάλιστα η πρώτη πιστοποιημένη ΜΕΘ στην Ελλάδα. Έκτοτε, κάθε χρόνο, μετά από λεπτομερή και επίπονη διαδικασία, η ΜΕΘ συνεχίζει να είναι πιστοποιημένη