Συγγραφή Κεφαλαίων Βιβλίων

Συγγραφή Κεφαλαίων Βιβλίων

ΈτοςΠεριγραφή
2014Κατσιάρη Μ., Νικολάου Χ., Ε. Μάινας, Μαγκίνα Ν. ‘Προβλήματα κατά τη διασωλήνωση της τραχείας και κατά την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στον ασθενή της πνευμονολογικής κλινικής’.
2014Συγγραφή άρθρου με θέμα «Οφέλη από την πιστοποίηση της ΜΕΘ η νοσηλευτική εμπειρία» στο βιβλίο «Επίκαιρα θέματα εντατικής θεραπείας. Η νοσηλευτική προσέγγιση»
2013Carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae infections in a Greek Intensive Care Unit: A 2- year epidemiological and molecular study, Katsiari M, Roussou Z, Giakkoupi P, Vatopoulos AC, Platsouka ED, Maguina A., (26th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2013, vol 39, suppl 2, P1066, S314
2013Tigecycline for the treatment of multidrug-resistant Gram-negative organisms: Efficacy and adverse effects, Katsiari M, Xydaki A, Tsamoukas E, Strouvalis I, Roussou Z, Platsouka ED, Maguina A., (26th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2013, vol 39, suppl 2, P1073, S316
2012Gram negative bacteremias in elderly ICU patients,Katsiari M, Xydaki A, Strouvalis I, Roussou Z, Platsouka E, Maguina N., (22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Clinical Microbiology and Infection 2012, vol 18, suppl s3, P1167, S287-288
2011Outbreak of Burkholderia cenocepacia bacteremia in an Intensive Care Unit: an epidemiologic and molecular study, Katsiari M, Roussou Z, Xydaki A, Tryfinopoulou K, Vatopoulos A, Platsouka E, Maguina N., ( 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and the 27th International Congress of Chemotherapy),Clinical Microbiology and Infection 2011, vol 17, suppl s4, P1332, S369
2011ICU acquired bloodstream infections: epidemiology, outcome and correlation with age, Katsiari M, Xydaki A, Sakkalis A, Voulgaridis A, Papadakis E, Roussou Z, Platsouka ED, Maguina A., (24th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2011, vol 37, suppl 1, S19
2010Mαθάς Χ, Μάινας Σ, Κατσιάρη Μ, Σακκαλής Α, Βουλγαρίδης Α. ΄΄Κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση ιχνοστοιχείων στους ασθενείς της ΜΕΘ΄΄ Στο: Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες.Εκδόσεις Πασχαλίδη σελ 362-373, Αθήνα, 2010
2010Risk factors and prognosis of polymicrobial ventilator-associated pneumonia in critically ill patients, Katsiari M, Nikolaou Ch, Sakkalis A, Papadakis E, Voulgaridis A, Xydaki A, Mainas E, Maguina A., (23rd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2010, vol 36, suppl 2, S103
2010Catheter-related bloodstream infections: incidence and potential catheter related risk factors, Katsiari M, Nikolaou Ch, Voulgaridis A, Sakkalis A, Xydaki A, Papadakis E, Laskou M, Kounougeri A, Maguina A., (23rd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2010, vol 36, suppl 2, S127
2010Respiratory mechanics in elderly ARDS patients, Katsiari M, Dimitrakopoulou Ch, Kyriakopoulou M, Maguina A, Sotiropoulou Ch, Koulouris NG, Koutsoukou A., (23rd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2010, vol 36, suppl 2, S214
2010Μαθάς Χρήστος, Μάινας Ευστράτιος, Κατσιάρη Μαρία, Σακκαλής Αναστάσιος, Βουλγαρίδης Απόστολος. ‘ Κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση ιχνοστοιχείων στους ασθενείς της ΜΕΘ’, «Κατευθυντήριες οδηγίες», Έκδοση 13ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής, 2010, σελ. 362-373
2009Ventilator-Associated Pneumonia in a Greek ICU: Prevalence and etiology, Katsiari M, Apostolakou E, Nikolaou Ch, Pagouni E, Tsimpoukas F, Mainas E, Kounougeri E, Laskou M, Maguina A., (29th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Crit Care 2009, vol 13, suppl 1, P297, S122-123
2009Does age affect the physical course and outcome of ARDS?, M Katsiari, A Koutsoukou, N Maguina, N G Koulouris, (13th State-of-the-Art, 2009), Book of abstracts: P068, p67
2009Early versus late Ventilator-Associated Pneumonia, Katsiari M, Apostolakou E, Nikolaou Ch, Pagouni E, Tsimpoukas F, Mainas E, Kounougeri E, Laskou M, Maguina A., (13th State-of-the-Art, 2009), Book of abstracts: P069, p68
2009High Positive End-Expiratory Pressure may attenuate the effect of a Recruitment Maneuver in early ARDS, M Katsiari, A Koutsoukou, N Maguina, Ch Roussos, J Milic-Emili, N G Koulouris, (22nd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2009, vol 35, suppl 1, S225
2009What is the impact of catheter-related bloodstream infections on ICU stay and outcome?, Katsiari M, Apostolakou E, Sakalis A, Nikolaou Ch, Kounougeri E, Laskou M, Maguina A., (22nd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2009, vol 35, suppl 1, S270
2008΄΄Μή επεμβατικός μηχανικός αερισμός – ενδείξεις και αρχές φυσιολογίας΄΄. Κατσιάρη Μ, Μαθάς Χ, Τσιμπούκας Φ. Στό: Άσκηση Επείγουσας Ιατρικής στην Πνευμονολογία Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 621-636, Αθήνα, 2008
2008Mαθάς Χ, Μάινας Σ, Τσιμπούκας Φ .΄΄Πνευμονικές επιπλοκές λόγω λήψεως εθιστικών ουσιών΄΄. Στο Παρενέργειες φαρμάκων στο Πνεύμονα. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σελ 315-333 , Αθήνα, 2008.
2008ICU patients: Does age make any difference?, M Laskou, M Katsiari, E Mainas, A Kotsaimani, I Karampela, A Magina,(28th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Crit Care 2008, vol 12, suppl 2, P496, S194
2008Bacterial population and antibiotic resistance in an intensive care unit during a 4-year period, I Karampela, C Nicolaou, Z Roussou, M Katsiari, E Mainas, F Tsimpoukas, A Magina, (28th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Crit Care 2008, vol 12, suppl 2, P32, S13
2008The effect of recruitment maneuvers in patients with early ARDS, M Katsiari, A Koutsoukou, N Maguina, Ch Roussos, J Milic-Emili, N G Koulouris, (12th State-of-the-Art, 2008), Book of abstracts: P033, p52
2008Pulmonary versus extrapulmonary early ARDS, M Katsiari, N Maguina, A Koutsoukou, Ch Roussos, J Milic-Emili, N G Koulouris, (12th State-of-the-Art, 2008),Book of abstracts: P034, p52
2008Non-Invasive Positive Pressure Ventilation: Experience in a general ICU, M Katsiari, M Laskou, E Mainas, F Tsimpoukas, A Kounougeri, N Maguina, (12th State-of-the-Art, 2008), Book of abstracts: P032, p51
2008Intensivist on the ICU ground or consulting all around?, E Mainas, M Katsiari, F Tsimpoukas, I Karampela, M Laskou, N Maguina, (12th State-of-the-Art, 2008), Book of abstracts: P084, p77
2008Postoperative management: is there an ICU bed available?, F Tsimpoukas, M Katsiari, E Mainas, K Kounougeri, M Laskou, N Maguina, (12th State-of-the-Art, 2008), Book of abstracts: P090, p80
2008A 61-year Old Immunocompromised Man with Disseminated Cryptococcosis, Maria Katsiari, Maria Laskou, Zoe Roussou, Anna Mihalopoulou, Sotiris Haramoglis, Nina Maguina, (15th International Symposium on Infections in the Immunocompromised Host), Intern J Infect Dis,2008, vol 12, suppl 2, S44-45
2008Recruitment maneuvers in early ARDS: does body mass index (BMI) make the difference? , M. Katsiari, A. Maguina, A. Koutsoukou, C. Roussos, J. Milic-Emili, N.G. Koulouris, (21st annual congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2008, vol 34, suppl 1, S163
2008Early ARDS: which method of recruitment maneuver should be used?, M. Katsiari, A. Koutsoukou, A. Maguina, C. Roussos, J. Milic-Emili, N.G. Koulouris, (21st annual congress of European Society of Intensive Care Medicine), Intens Care Med 2008, vol 34, suppl 1, S162
2008Κατσιάρη Μ., Μαθάς Χ., Τσιμπούκας Φ. ‘Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός- ενδείξεις και αρχές φυσιολογίας’, «Άσκηση Επείγουσας Ιατρικής στην Πνευμονολογία», Έκδοση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 2008, σελ. 621-636.
2008« Παρενέργειες φαρμάκων στον πνεύμονα, ιατρικά λάθη κατά την άσκηση της κλινικής πνευμονολογίας», Έκδοση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 2008, σελ. 601-610.
2008Τσιμπούκας Φώτιος, Μάινας Ευστράτιος, Νικολάου Χαρίκλεια, Κατσιάρη Μαρία, Μαγκίνα Νίνα. ‘ Πνευμονία της κοινότητας από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, παράγοντα την τοξίνη Panton- Valentine Leukocidin’, «Κλινικές περιπτώσεις και σπάνια νοσήματα», Έκδοση 11ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής, 2008, σελ. 570-574.
2006΄΄Μηχανικός αερισμός (επεμβατικός)΄΄. Μαθάς Χ, Δημοπούλου Παν, Σκορδά Γ, Κάτσαρης Γ, Μαγκίνα Βλαχαντώνη Ασημίνα. Στό: Η νοσηλευτική στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Επιμέλεια Έκδοσης Παπακωνσταντίνου Κ, Καραμπίνης Α, Μπαλτόπουλος Γ, σελ 92-110, Αθήνα, 2006
2006Triantopoulou Ch., Giannoussis D., Mastrokosta E, Giannakou N, Nikolaou N., Lykoudi I., Christodoulou M, Maguina N. Evaluation of knowledge retention following BLS/AED course: The role of time elapsed and trainees’ professional background. Resuscitation 2006 (abstract)
2005‘’Μή επεμβατικός μηχανικός αερισμός’’. Στό ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – Β Έκδοση. Επιμέλεια έκδοσης: Δ. Πολυζωγόπουλος - Β. Πολυχρονόπουλος, σελ 2883-2908. Αθήνα 2005
2005Laskou M., Markantonaki D., Nikolaou Ch., Maguina N. Quality of life 6 months after discharge from an Intensive Care Unit. Critical Care 2005; 9:239 (abstract)
2005Tasiou A., Christodoulou M., Lykoudi I., Vlachou A., Maguina N. Hyperglycemia and mortality in high risk surgical patients. Critical Care 2005, 9 (suppl 1): 376 (abstract)
2005Diagnostic quality and diagnostic value of PPD test (A prospective study), N. Petroglou, S. Anevlavis, A. Tzavaras, M. Katsiari, K. Vogiatzidis, E. Marinakis, A. Masgala- Seferli, E. Anevlavis, D. Bouros , (9th State-of-the-Art, 2005),Book of abstracts: P084, p75
2005Descriptive analysis of PPD test results and correlation with sex, CxR result, presence or absence of anergy factors, N. Petroglou, S. Anevlavis, M. Katsiari, A. Tzavaras, K. Vogiatzidis, A. Masgala- Seferli, E. Marinakis, E. Anevlavis, D. Bouros, (9th State-of-the-Art, 2005) Book of abstracts: P085, p76
2004‘’Φυματίωση σε ανοσοκατασταλμένους’’. Στό: ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 615-624, Αθήνα 2004
2004΄΄Υπερκαπνία – κυψελιδικός αερισμός και αναπνευστική αντιρρόπηση μεταβολικών διαταραχών΄΄. Στό: ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. Έκδοση Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 83-99, Πάτρα, 2004
2004An expert system as an aid to diagnostic and therapeutic decisions in community acquired pneumonia, S. Anevlavis, N. Petroglou, A. Tzouvalekis, A. Tzavaras, M. Katsiari, E. Triantou, E. Anevlavis, D. Bouros , (8th State of the Art, 2004),Book of abstracts: P1, p32
2003Treatment of latent tuberculosis infection (LTBI): guidelines or individualization of treatment?, N. Petroglou, S. Anevlavis, A. Tzavaras, M. Katsiari, E. Anevlavis , (7th State of the Art, 2003), Book of abstracts: P19, p43
2003Diagnostic probabilities of clinical findings in diagnosis of carotid artery stenosis > 70%. , M. Katsiari, A. Tzavaras, N. Petroglou, G. Kalpakou, I. Zahos, H. Karameris, E. Anevlavis, L. Sparos, (7th Mediterranean Medical Congress, 2003), Book of abstracts: F1.3, p5-6
2002‘’Αναπνευστική ανεπάρκεια στη Χ.Α.Π’’. Στό: ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 265-278, Αθήνα 2002
2002‘’Αναπνευστική Οξέωση’’ Στό: ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Επιμέλεια έκδοσης: Γ. Μπαλτόπουλος, Σ. Καρατζάς, σελ 196-205, Αθήνα 2002
2002Handling uncertainty in the clinical diagnosis of bacterial pneumonia by probabilistic inference using a belief measure of evidence, S. Anevlavis, N. Petroglou, E. Anevlavis, M. Katsiari, A. Tzavaras,(6th State of the Art, 2002), Book of abstracts: P21, p12
2001‘’Η συμβολή του B.A.L στην αξιολόγηση της οξείας πνευμονικής βλάβης (ALI) και του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) του ενήλικα’’. Στό: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 367-382, Αθήνα 2001
2000’Μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια. Μέρος Α’’. Στό: ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 307-321, Αθήνα 2000
2000‘’Μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Μέρος Β’’. Στό: ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 322-336, Αθήνα 2000
2000Analytic hierarchy in choosing the optimal therapeutic regiment for helicobacter pylori infection, E. Anevlavis, N. Petroglou, G. Kalpakou, I. Liouris, S. Anevlavis, M. Oikonomou, M. Katsiari, (2nd Mediterranean Summer School, 2000), Book of abstracts: p171-172
1999‘’Νοσοκομειακή Πνευμονία’’ Στό: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 183-206, Αθήνα 1999
1999‘’Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του σηπτικού shock’’. Στό: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Επιμέλεια έκδοσης: Χ. Γ Δερβένης, Ν.Ι Μαρουδιάς, Η.Γ Κόνιαρης, Ι.Γ Βούλγαρης, σελ 147-173, Αθήνα 1999
1998Maguina N., Tamvakis V., Michalopoulos A, et al.: Prospective study of colonization and infection in the ICU. Am Rev Resp Dis 1998; Vol 141 (4): A 601 (Abstract)
1997‘’Αναπνευστική αλκάλωση: Ανάλυση κλινικών περιπτώσεων’’. Στό: ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Εκδόσεις ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Τόμος 9, Τεύχος 3: 272-280, Αθήνα 1997
1997‘’Φυματίωση σε ανοσοκατασταλμένους’’ Στό: ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο. Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σελ 603-610, Αθήνα 1997
1990Maguina N., Houliara K., Mandala M., et al.: Domiciliary Long Term Oxygen Therapy LTOT), Follow – up in Greece, Am Ren Resp Dis 1990; Vol 141 (4); A 880 (Abstract)
1990Maguina N., Nikolopoulos J., Satarakis K. εt al.: Survey of 1500 ICU admissions: The impact of age on illness, Am Rev Resp Dis 1990; Vol 141 (4): Α 515 (Abstract)
1990Maguina N, Nikolopoulos J, Hadjoudis S, et al. Relation of type of disease on admission to sex, length of stay, age and outcome in the ICU patients. Poster and Abstract, European Congress of Intensive Care, Amsterdam, 1990 (Abstract)
1990Kosmas E., Maguina N., Iliopoulos I.: Oxygen consumption measurement without right heart catheterization. Am Rev Resp Dis 1990; Vol 141 (4): A 583 (Abstract)
1989Maguina N., Skalkidis Y., Daganou M., Mandala M., Houliara K., Frankeskatou E., Karakostantis E., Iliopoulos I.: Oxygen therapy at home: Prescription, monitoring and evaluation 8th Congress of European Society of Pneumonology, Freiburg, 1989, The European Resp Jourmal, 1989, Vol 2, Suppi 8, p 718S (Abstract)