Ελληνικές Δημοσιεύσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (30)
2012Βοζίκης Α, Πολλάλης Α, Ρήγα Μ, Μαγκίνα Ν, Στουφής Ν, Τενεκετζή Ζ. 'Σύστημα ανίχνευσης, καταγραφής και ανάλυσης δυσμενών συμβάντων Εφαρμογή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ICU-MERIS)'. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2012;29(3):345-353
2012Στουφής N, Δημοπούλου Π, Μαγκίνα Α. 'Οφέλη από την πιστοποίηση της ΜΕΘ: Η νοσηλευτική εμπειρία, Επίκαιρα θέματα Εντατικής Θεραπείας, Νοσηλευτική Προσέγγιση'. Έκδοση Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας 2012:64-74
2011Καρακόϊδα X, Κατσιάρη M, Καράμπαλη B, Πάλλα E, Ρούσσου Z, Νικολάου X, Μαγκίνα N, Πλατσούκα E. 'Θανατηφόρος περίπτωση μυκηταιμίας από Trichosporon asahii σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή της ΜΕΘ'. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2011;56(4):214-218
2011Σύνδεση του νοσηλευτικού φορτίου εργασίας με τη βαρύτητα και την έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ'. Το Βήμα του Ασκληπιού 2011;10(3) (http://www.vimaasklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2003_11/WORKLOAD%20ICU.pdf)
2011Διαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών-νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας', Eλληνκό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης 2011;2(4) ( magazine.enne.gr/...enne/.../page3.htm)
2007Κατσιάρη Μ, Μάινας Ε, Πετρονικολός Κ, Μαθάς Χ. 'Οίδημα του λάρυγγα'. Πνεύμων 2007;20(16):20-23
2007Κατσιάρη Μ, Μάϊνας Ε, Πετρονικολός Κ, Μαθάς Χ. 'Οίδημα Λάρυγγα'. Πνεύμων 2007;20(16):20-23
2006Χριστοδούλου Μ, Βλάχου Α, Μαρίνου Μ, Μαθάς Χ. 'Βραδέως λυομένη πνευμονία'. Πνεύμων 2006;19(1β):169-170
2005Μαθάς Χ, Χριστοδούλου Μ, Παγούνη Ε. 'Πολυανθεκτική πνευμονία στη Μ.Ε.Θ'. Πνεύμων 2005;18(1β):136-137
2004Κουνουγέρη Α, Παπαδοπούλου Π, Μαθάς Χ, Μαγκίνα Ν. 'Τί νεότερο στη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής'. Πνεύμων 2004;17(2β):148-150
2003Μαθάς Χ, Μαρκαντωνάκη Δ, Παπαδοπούλου Π. 'Συσκευές μή επεμβατικού μηχανικού αερισμού για τις νευρομυϊκές παθήσεις'. Πνεύμων 2003;16(suppl):107-116
2002Μαρκαντωνάκη Δ, Παπαδοπούλου Π, Μαθάς Χ, Τζώρτζη Χ. 'Θεραπεία της πνευμονίας σε ανοσοκαταστολή'. Πνεύμων 2002;15(2β):158-161
2002Μαθάς Χ, Παπαδοπούλου Π, Μαρκαντωνάκη Δ, Τζώρτζη Χ. 'Θεραπεία της σχετιζόμενης με τον αναπνεστήρα πνευμονίας (Ventilator-associated pneumonia / V.A.P) Τί νεότερο'. Πνεύμων 2002;15(2β):162-165
2002Γεράνιος Α, Μαθάς Χ, Μαρκαντωνάκη Δ, Παπαδοπούλου Π, Τζώρτζη Χ, Μαγκίνα Ν. 'Ανασκόπηση παθογένειας, διάγνωσης και θεραπείας της πνευμονικής εμβολής'. Info Ρespiratory 2002;3:7-18
2001Μαθάς Χ, Λάσκου Μ. 'Προεγχειρητική εκτίμηση κριτηρίων εισαγωγής χειρουργημένου ασθενούς στη Μ.Ε.Θ.'. Πνεύμων 2001;14(suppl.2):82-90
2000Μιχαηλίδης Σ, Μαθάς Χ, Βρυώνη Ι, Λάμπρου Π, Λάσκου Μ, Φωτόπουλος Δ. 'Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης 1998-2000'. Πνεύμων 2000;13(2β):212-219
1998Ζηδιανάκης Β, Αλαμάνος Ι, Μαθάς Χ, Βαρελά Α, Μαγκίνα Α. 'Τί νεότερο στην θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης 1996-1998’. Πνεύμων 1998;11(2β):214-218
1998Μαγκίνα Ν, Κόλιας Σ, Καρατζάς Σ, Νικολάου Ν. 'Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία'. Εξελίξεις στη Χειρουργική 1998;1:49-50
1998Ζηδιανάκης Β, Αλαμάνος Ι, Μαθάς X., Βαρελά Α, Μαγκίνα Ν. 'Τι νεώτερο στη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης 1996-1998'. Πνεύμων 1998;11(2β):214-216
1997Μαθάς Χ, Καρατζάς Σ. 'Βηματοδότηση του διαφράγματος'. Πνεύμων 1997;10(1):22-27
1997Μαθάς Χ, Νικολάου Χ, Παρασκευά Α, Βαλάκης Κ. ‘Προεγχειρητική εκτίμηση – Λαπαροτομία’. Πνεύμων 1997;10(2β):160-163
1997Νάκος Γ, Τσαγκάρης Η, Αναστασίου Ι, Μαθάς Χ, Φραγκίδης Χ. 'Προσδιορισμός και εκτίμηση των μηχανικών παραμέτρων του θώρακα’. Σύγχρονη Ιατρική της Εντατικής Θεραπείας - Update of Intensive Care Medicine 1997;2
1997Μπιτσάκου Χ, Μαθάς Χ. 'Σπιρόμετρα - Ροόμετρα (Τεχνικές προδιαγραφές)’. Ελληνική Ιατρκή 1997;63,(suppl 3):362-370
1996Μαγκίνα Ν. 'Mονοξείδιο του αζώτου: Χρήσεις, ενδείξεις και τρόπος δράσης'. Πνεύμων 1996;12:12
1994Μαγκίνα Ν., Δαμιανός Α., Μαραθιά Κ. 'Νεώτερα Δεδομένα στη Διάγνωση της Πνευμονικής Υπέρτασης', Πνεύμων 1994;7(16):47-52
1992Μαγκίνα Ν, Ταμβάκης Β, Αγγουριδάκης Π, Κουτσούκου Α. 'Θεραπεία της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας', Πνεύμων 1992;5(16):87-90
1992Αμφιλοχίου Α, Αρμενάκη Ο, Μαγκίνα Ν, Σκόπη Φ, Ταμβάκης Β. 'Χρόνια Οξυγονοθεραπεία – Τι νεώτερο', Τόμος Εισηγήσεων 2 ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1992, σελ.150
1992Αμφιλοχίου Α, Αρμενάκη Ο, Μαγκίνα Ν, Σκόπη Φ, Ταμβάκης Β. 'Χρόνια Οξυγονοθεραπεία - Τι νεώτερο'. Τόμος Εισηγήσεων 2 ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1992, σελ.150
Δημοσιευμένη εργασία με θέμα 'Ιώσεις - Κρυολογήματα'. Περιοδικό Prevention (τομέας υγείας).
Δημοσιευμένη εργασία με θέμα 'Ατυχήματα στο σπίτι - Πρώτες βοήθειες'. Περιοδικό Shape (τομέας υγείας).